Khu đất Đồng Nơ 30

Giá: Liên hệ

Diện tích: 100m2

Vị trí: Bình Phước

Khu đất KCN Cẩm Mỹ

Giá: Liên hệ

Diện tích: 306,79 ha

Vị trí: Đồng Nai

Khu đất Minh Lập 61

Giá: Liên hệ

Diện tích: 100m2

Vị trí: Bình Phước

Khu đất Tân Hiệp 12

Giá: Liên hệ

Diện tích: 100m2

Vị trí: Bình Phước

Khu đất Tân Quan 27

Giá: Liên hệ

Diện tích: 100m2

Vị trí: Bình Phước

Khu đất TT Tân Khai 9

Giá: Liên hệ

Diện tích: 100m2

Vị trí: Bình Phước

086 860 1860